III. rozdział Resetu już jest!

Opublikowałem III. rozdział mojej post-apokaliptycznej epopei zatytułowanej Reset. W rozdziale tym bohaterowie odwiedzają starą, poniemiecką fabrykę, w poszukiwaniu chemikaliów zdatnych do wykorzystania ofensywnego. Poniżej linki do wszystkich, dotychczasowo opublikowanych rozdziałów. Autorem doskonałych ilustracji jest Maciej Kisiel. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III.